Sustav upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2015

Remex je od 12.10.2021. godine usklađen sa zahtjevima norme ISO 9001:2015, sustav upravljanja kvalitetom organizacije.

Potvrda izdana od HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA