Search

Usluge

Pregled opreme za dizanje i osiguravanje tereta

Prema hrvatskim propisima, Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16, poslodavac je dužan na propisani način osigurati preglede i ispitivanja opreme za dizanje i osiguravanje tereta.
Periodične preglede i ispitivanja je potrebno provoditi u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme ili u roku koji je potvrđen posebnim propisom odnosno periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine (kada se preporučuje provjera pukotina odnosno provjera vlačne čvrstoće).

1. Vizualni pregled

Oprema za dizanje i osiguravanje tereta prije svake uporabe mora biti podvrgnuta vizualnom pregledu. Također, prema hrvatskim propisu, Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16, oprema za dizanje mora biti podvrgnuta detaljnom vizualnom pregledu u periodu koji je odredio proizvođaču uputama za uporabu i održavanje opreme. Najčešće se radi o detaljnom vizualnom pregledu jednom godišnje za opremu normalne upotrebe, odnosno svakih šest mjeseci ili manje za opremu koja se frekventno koristi odnosno koristi u teškim uvjetima.

Remex Vam može odraditi takve vrste pregleda. Preglede obavljamo i na lokaciji korištenja opreme. Osim potrebnih znanja i stručnosti, naši zaposlenici posjeduju i iskustvo koje je neophodno za propisno i kvalitetno obavljanje takvih pregleda.

2. Pregled i ispitivanje

Pružamo usluge pregleda i ispitivanja sljedeće opreme za dizanje:
• čelična užad i priveznice od čelične užadi;
• lanci i priveznice od visokootpornog lanca;
• poliesterske priveznice;
• konopi i priveznice od konopi;
• hvataljke (vertikalne, horizontalne, magnetne…);
• ručne lančane dizalice i ručna vitla;
• dizalice (potezači) na čelično uže;
• električne dizalice (na lanac ili č. uže) i električna vitla;
• oprema za vuču i osiguravanje tereta.

3. Servis i popravak

U slučaju da uočimo nesukladnosti na opremi za dizanje i osiguravanje tereta, Remex Vam može
pružiti uslugu servisa i popravka iste.

4. Savjetovanje

Vaši zahtjevi i problemi se pretvaraju u predložena rješenja u tvrtci Remex d.o.o.

Sustav upravljanja kvalitetom

REMEX d.o.o. ponosni je nositelj certifikata Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 izdan od Hrvatskog Registra Brodova.

Svi proizvodi usklađeni su sa EU i EN pravilima i normama.

Back to Top
Product has been added to your cart