Search

Hvataljka horizontalna tip THK RX-lift

• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport u parovima, ili više parova ili sa 3 hvataljke u transportu čeličnih ploča horizontalno
• ne koristiti u 2, 3 i 4-krakim priveznicama izuzev 2-krakih kada se koristi u paru sa podiznom gredom/ jaram sa hvataljkama na krajevima
• ne bočno opterećivati
• ne koristiti sa 4-krakim priveznicama, u tom (koristiti jaram sa 2-krakim priveznicama na krajevima)

Clear
Nosivost u paru (t)Otvor hvataljke (mm)T (mm)U (mm)V (mm)L (mm)Neto težina (kg)Dodaj na ponudu
00000000
0.5 THKS0-351656043253,1 Dodaj +
1,5 THKS0-601808068256,5 Dodaj +
2,0 THKS0-601808068257,5 Dodaj +
1,5 THK0-10018080120257,5 Dodaj +
1,0 THKS0-601808068256,0 Dodaj +
3,0 THKS0-6022090803010 Dodaj +
4,0 THKS0-6022090703011,5 Dodaj +
5,0 THKS0-60220110743015,5 Dodaj +
1,0 THKS0-100220130784023 Dodaj +
1,0 THK0-10018080120257 Dodaj +
2,0 THK0-10018080120309,5 Dodaj +
3,0 THK0-100220901203012 Dodaj +
4,0 THK0-100220901203014,50 Dodaj +
5,0 THK0-1002201101234520,0 Dodaj +
10,0 THK0-1002201251204528,0 Dodaj +

• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport u parovima, ili više parova ili sa 3 hvataljke u transportu čeličnih ploča horizontalno
• ne koristiti u 2, 3 i 4-krakim priveznicama izuzev 2-krakih kada se koristi u paru sa podiznom gredom/ jaram sa hvataljkama na krajevima
• ne bočno opterećivati
• ne koristiti sa 4-krakim priveznicama, u tom (koristiti jaram sa 2-krakim priveznicama na krajevima)

Back to Top
Product has been added to your cart